cum-te-simti-cover
De simțit

Cum te simți? Checklist emoțional

Ți se pare ciudat dacă te-am întrebat Cum te simți?

Așa încep versurile uneia dintre piesele mele preferate de la Travka. Poate că nu ni se pare ciudat, și totuși, e o întrebare la care de multe ori nu știm să răspundem.

Mă simt bine, mă simt nașpa, mă simt ok, mă simt de cacao. Dar care e exact emoția pe care o simțim într-o anumită situație încărcată pozitiv sau negativ? Sau, mai bine spus, care sunt emoțiile pe care le simțim? Pentru că arareori avem o singură emoție legată de o experiență. Cu cât e mai complexă trăirea, cu atât sunt mai multe emoții la mijloc.

Cum știm cum ne simțim?

De obicei, după ce trec prin situații cu mare încărcătură emoțională, folosesc un fel de checklist pentru a identifica cât mai bine felul în care mă simt. Această tehnică m-a făcut să realizez că în fiecare situație eram conșientă doar de câteva dintre emoțiile simțite, dar când aveam în față o listă cu o mare varietate de emoții, bifam mai multe decât mi-aș fi închipuit inițial.

Să presupunem că ai avut o dicuție aprinsă la locul de muncă. Dacă ești întrebat cum te simți, s-ar putea să identifici câteva emoții:

 • furia pe care o simți față de manager pentru că nu ia în seamă propunerile tale
 • iritare pentru că nu te lasă să vorbești
 • și nemulțumire față de modul în care gesionează situațiile.

La o introspecție mai atentă, s-ar putea să mai decoperi câteva:

 • neputința pe care ți-o dă pozitia de subordonare
 • invidie pe poziția de conducere a managerului
 • dezamăgire pentru că situația nu s-a rezolvat
 • neîncredere în manager.

Dacă mergi și mai mult în profunzime, ai mai putea găsi câte ceva:

 • lipsa de speranță față de actualul loc de muncă
 • nesiguranță pe plan profesional
 • frica de a nu-ți pierde locul de muncă
 • neîncredere în sine

și tot așa.

Lista emoțiilor

Pe baza scalei emoționale creată de Hawkins pe care am mai menționat-o și în articolul despre furie, am creat o listă a emoțiilor, cuprinzând și energia și gradul lor de vibrație. Desigur, lista nu este exhaustivă, dar poate fi un bun început dacă vrei să vezi cam pe unde stai.

Energie maximă, vibrație extrem de înaltă Pace armonie, lipsă de tulburări, calm sufletesc
Binecuvântare plin de grație divină
Seninătate limpezime, claritate, liniște sufletească
Iluminare trezire a spiritului sau a conștiinței
Bucurie sentiment de mulțumire vie, senzație de mare plăcere
Dragoste necondiționată iubire dezinteresată, altruistă, fără margini
Miracol senzație de trăire a supranaturalului, a inexplicabilului
Cunoaștere înțelegere, revelare, reflectare în conștiință
Mulțumire „din ce ai, poți să-ți faci rai!” – starea de a accepta cu recunoștință ceea ce ai
Apreciere prețuirea valorii, fie că te simți apreciat sau apreciezi pe altcineva
Extaz concentrare extremă asupra unui obiect al contemplației, cu sentimentul unei revelații și al unei comuniuni, și prin suspendarea activității intelectuale și a receptivității senzoriale
Revelație descoperirea a ceva necunoscut, cunoaștere neașteptată printr-o surpriză plăcută
Euforie stare de bună dispoziție extremă, de optimism aparent nemotivat
Uluială stupefacție, stare a celui cuprins de o mare (și neașteptată) mirare, admirație, emoție
Amuzament distracție, divertisment; înveselire, recreare
Onoare integritate morală, probitate, corectitudine; demnitate, cinste
Iubire afecțiune puternică, sentiment puternic de simpatie și admirație pentru cineva sau pentru ceva
Libertate starea celui care nu este supus unui stăpân, posibilitatea de a acționa după propria voință sau dorință
Credință faptul de a crede în adevărul unui lucru; convingere, siguranță, certitudine, fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau de ceva
Energie foarte mare, vibrație foarte înaltă Iertare renunțare la pedepsirea cuiva pentru o vină, eliberare a cuiva din robie
Compasiune sentiment de înțelegere și de compătimire față de suferințele cuiva (a nu se confunda cu mila)
Puritate curățenie sufletească, nevinovăție, castitate; candoare
Transcendere sentimentul de a depăși limita cunoașterii experimentale, perceptibile
Acceptare a fi de acord cu; a primi, a consimți; a admite, a aproba
Pasiune stare afectivă deosebit de intensă și durabilă pentru cineva sau pentru ceva; dragoste foarte puternică; manifestare, exteriorizare a unui astfel de sentiment
Rațiune facultate, proprie omului, de a cunoaște prin noțiuni, judecăți, raționamente; gândire (logică)
Entuziasm stare afectivă caracterizată prin însuflețire puternică, provocată de pasiune, admirație, interes pentru cineva sau ceva
Dorință stare sufletească a celui care tinde, râvnește, aspiră la ceva; năzuință, dor, aspirație
Încântare captivare până la fascinație, care produce o vie plăcere
Fericire stare de mulțumire sufletească intensă și deplină
Optimism atitudine a omului care privește cu încredere viața și viitorul; tendință de a vedea latura bună, favorabilă a lucrurilor
Speranță sentiment de încredere în rezolvarea favorabilă a unei acțiuni, în realizarea unei dorințe; nădejde
Haz delectare, stare de bună dispoziție, de voioșie; veselie
Energie mare, vibrație înaltă Așteptare pozitivă stare de căutare continuă a unui rezultat favorabil
Convingere părere fermă asupra unui lucru, certitudine, încredințare
Ușurare diminuare, slăbire, îndepărtare a unui rău, eliberare de sub o povară sufletească; destindere
Încredere sentiment de siguranță față de cinstea, buna-credință sau sinceritatea cuiva
Nădejde încredere sau convingere că ceea ce faci ori dorești se va realiza; speranță
Eliberare descătușare, înlăturare a oprimării
Neutralitate atitudine de a nu se amestecă în conflictul altora și întreține relații pașnice cu fiecare în parte
Împăcare restabilire a raporturilor de prietenie, de înțelegere cu cineva
Umilință atitudine umilă, smerită a omului în fața divinității
Răbdare capacitate firească de a suporta greutăți și neplăceri fizice sau morale; putere de a aștepta în liniște desfășurarea anumitor evenimente
Curaj forța morală de a înfrunta cu îndrăzneală primejdiile și neajunsurile de orice fel; îndrăzneală, fermitate în acțiuni sau în manifestarea convingerilor; tărie de caracter, temeritate, bărbăție
Afirmare ecunoașterea existenței sau ideilor în mod ferm
Împuternicire recunoașterea propriei puteri de a face ceva
Putere sentimentul de a putea; capacitate, însușire, posibilitate fizică, morală, intelectuală de a acționa, de a realiza ceva; putință
Liniște stare (sufletească) lipsită de zbucium, de frământări; tihnă, pace, seninătate
Abandon renunțare la deținerea controlului, sentimentul de a te lăsa dus, de a nu mai opune rezistență
Energie și vibrație crescute Dispreț sentiment de desconsiderare a cuiva sau a ceva, lipsă de stimă față de ceva sau cineva
Mândrie sentiment de încredere exagerată în calitățile proprii; orgoliu, trufie, îngâmfare
Plictiseală stare de gol sufletesc, ușoară depresie morală provocată de singurătate, de lipsa de ocupație sau de o ocupație neatrăgătoare, de monotonie
Nemulțumire insatisfacție, contrarietate, neajuns, neplăcere, necaz
Jind cerere, dorință negativă,cerință
Tensiune stare de  încordare, zbucium sufletesc, nervozitate
Pesimism tendința de a vedea mai ales latura nefavorabilă a lucrurilor; neîncredere în viitor
Frustrare stare a unui individ care, din cauza unei piedici sau a unei inhibiții, nu- și poate realiza o dorință, este privat de ceva
Iritare stare de enervare, de surescitare nervoasă
Nerăbdare lipsă de răbdare; impaciență; neastâmpăr (provocat de așteptare), încordare, înfrigurare; dorință arzătoare, grabă de a începe, de a întreprinde, de a termina ceva
Agitație stare de neliniște excesivă, de tulburare, de tensiune nervoasă (manifestată prin mișcări grăbite și dezordonate)
Energie și vibrație moderate Confuzie încurcătură; lipsă de orientare
Copleșire umplere peste măsură, inundare cu emoții, atribuții, interacțiuni, senzație de încărcare din toate părțile
Dezamăgire deziluzie, decepție, realizare că ceva nu este la nivelul așteptărilor
Îndoială ezitare, șovăială
Scepticism atitudine de neîncredere, de îndoială față de posibilitatea cunoașterii veridice a realității lumii exterioare
Procrastinare amânare sau a întârziere a începerii execuției unei sarcini; a temporiza, a tărăgăna, a tergiversa
Indecizie lipsă de hotărâre
Cinism atitudinea omului care dă pe față, cu sânge rece, fapte sau gânduri condamnabile, care calcă, fără sfială, regulile moralei, de conviețuire socială și de bună-cuviință
Energie și vibrație scăzute Mânie izbucnire de iritare violentă, dar trecătoare, împotriva cuiva sau a ceva
Răzbunare a-și face singur dreptate, pedepsind pe cel de la care a suferit un rău, o nedreptate
Descurajare starea unei persoane care și-a pierdut curajul; deprimare, demoralizare
Neîncredere lipsă de încredere, suspiciune
Frică stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar, lipsă de curaj și sentimentul de vulnerabilitate pe care aceasta îl provoacă
Îngrijorare stare plină de griji, frământare, grijă, neliniște, temere, anxietate, impaciență
Frământare stare de agitație, de tulburare, neliniște sufletească, chin, zbucium
Anxietate stare de neliniște extremă care poate fi însoțită de palpitații, sufocare
Lăcomie poftă nemăsurată, dorință nestăpânită de a-și satisface o poftă
Doliu durere profundă cauzată de moartea cuiva apropiat sau de o mare nenorocire colectivă
Energie și vibrație foarte scăzute Critică dezvăluirea neajunsurilor și a greșelilor unor persoane cu scopul de a le înlătura
Apatie stare sufletească a unui om, pe care nimic nu-l poate mișca, însoțită de lipsă de energie
Blocaj emoțional imposibilitate de a simți, stare de neputință de a acționa în vreo direcție
Resentimente sentiment ostil față de cineva, provocat de o nemulțumire mai veche; dușmănie, ură, pică, antipatie, resimțământ
Pudoare sentiment de sfială, de jenă, de decență
Ridicol ceea ce este vrednic de râs, de batjocură; aspect caraghios, absurd, foarte mic; neînsemnat, derizoriu
Disperare pierdere a oricărei speranțe (în rezolvarea sau) îndreptarea unei situații
Ură sentiment puternic de ostilitate, atitudine dușmănoasă față de cineva sau de ceva
Furie stare de extremă iritare în care se pierde stăpânirea de sine
Rasism ura față celelalte rase umane care sunt considerate inferioare
Ostilitate atitudine dușmănoasă, plină de ură; dușmănie, vrăjmășie
Învinovățire a (se) considera sau a (se) declara vinovat; a (se) învinui, a (se) acuza
Vinovăție culpabilitate, vină, starea cuiva care a făcut ceva greșit, care a încălcate norme sau principii
Pică ură ascunsă, nemărturisită, dușmănie (împotriva cuiva); ciudă, necaz, ranchiună
Obsesie tulburare a voinței care se manifestă prin idei fixe, prin dorința irezistibilă de a face un act determinat, preocupare excesivă
Gelozie grijă obsedantă de a păstra numai pentru sine ceva iubit cu pasiune, sentiment chinuitor și obsedant pe care îl provoacă în sufletul cuiva bănuiala sau certitudinea că ființa iubită îi este necredincioasă
Competiție concurs, râvnirea la același lucru (titlu, funcție, demnitate etc.) pe care-l solicită și alții
Tristețe stare de spirit apăsătoare; mîhnire, amărăciune, părere de rău, regret
Depresie stare sufletească (patologică) de tristețe profundă (asociată cu neliniște)
Invidie sentiment egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesele sau de situația bună a altuia; pizmă
Lipsă totală de energie, vibrație aproape inexistentă Nesiguranță șovăială, ezitare; îndoială, dubiu
Nevrednicie care nu merită timp, atenție, respect
Umilire jignire, înjosire, ofensă
Durere suferință sufletească
Amărăciune (stare sufletească de) indignare împreunată cu tristețe
Neiertare starea de a nu ierta, a nu îngădui, a purta pică
Neputință faptul de a nu avea forța, posibilitatea, capacitatea, libertatea de a realiza ceva, de a acționa; incapacitate; imposibilitate
Deznădejde stare sufletească extrem de apăsătoare, caracterizată prin lipsa oricărei speranțe
Singurătate faptul de a fi singur, starea celui care trăiește singuratic, fără niciun tovarăș, fără altcineva
Trauma emoție violentă care modifică personalitatea unui individ, sensibilizându-l la alte emoții de același fel, astfel încât acesta nu mai reacționează normal
Victimizare a se simți o victimă, persoană care suferă un prejudiciu ca urmare a unei fapte săvârșite de altcineva
Șoc tulburare generală, bruscă și violentă, provocată de o cauză exterioară, care se manifestă printr-un dezechilibru fizic și psihic

definiții  de pe dexonline.ro

După ce ai trecut pe hârtie, dă o notă de la 1 la 10 fiecărei emoții, în funcție de intensitatea cu care o simți. Ce e suprinzător la un asftel de proces e faptul că la prima vedere ai spune că emoția predominantă e, să zicem, furia, dar în urma analizei s-ar putea să realizezi căcel mai puternic te macină lipsa de încredere în tine, emoție pe care nici nu ai conștientizat-o inițial.

Și pentru a încheia în aceeași notă în care am început:


feature image by Photo by Mohamed Nohassi on Unsplash

2 Comments

 • Maximilian

  Un articol interesant si sunt de acord cu faptul ca oamenii, nu petrec suficient timp ca sa se analizeze, dar intrebarea in sine e mult prea banala, mai ales daca e la inceputul conversatiei si probabil nu tare multa lume va face un efort sa ofere un raspuns complex. E nevoie de ceva mai specific, chiar si ca exercitiu de introspectie.

  • ramonasangerean

   Mulțumesc pentru apreciere, Maximilian. Da, poate părea banală întrebarea, mai ales dacă e pusă de altcineva. Dar dacă ne-o adresăm singuri, s-ar putea să scoată la iveală emoții de care nu suntem conștienți. 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.